REGULAMIN

 

REGULAMIN POBYTU GOŚCI W OŚRODKU

"FOLWARK NA PÓŁWYSPIE"

§ 1

1. Pokój gościnny wynajmowany jest do użytku Gości na doby.

2. Na potrzeby wynajmu doba rozpoczyna się o godzinie 15.00, a kończy o godzinie 10.00 dnia

następnego.

3. Gość może korzystać bez dodatkowej opłaty z pokoju w godzinach wcześniejszych, jeśli

pokój jest wolny.

4. Gość ma prawo pozostawienia swojego bagażu lub sprzętu turystycznego w miejscu

wskazanym przez gospodarza, do końca ostatniego dnia pobytu, bez dodatkowej opłaty.

§ 2

1. Liczba dni pobytu określona jest w potwierdzeniu rezerwacji, którym jest dokonanie

wpłaty zadatku przez Gościa w wysokości 30% lub 50% w zależności od oferty, wartości całości zamówienia .

Pozostałą kwotę Gość wpłaca w dniu przyjazdu.

2 .Uiszczenie opłaty za pobyt oraz dokonanie obowiązku meldunkowego równoznaczne jest z

akceptacją regulaminu przez Gościa.

4. Życzenie przedłużenia pobytu Gość powinien złożyć najpóźniej na dzień przed upływem

terminu najmu. Pod warunkiem ze pokój nie został wynajęty innemu gościowi.

§ 3

1. Gość powinien używać pokoju zgodnie z jego przeznaczeniem, to znaczy dla własnych

potrzeb zamieszkania i wypoczynku.

2. W godzinach 22.00 do 7.00 w pokojach należy zachować ciszę.

3. Nocowanie w pokojach osób odwiedzających gościa jest zabronione ,chyba że gość uzgodni

tę kwestię z personelem.

§ 4

1. W trakcie pobytu sprzątanie pokoju odbywa się samodzielnie przez Gościa lub co 2 dni przez personel. Środki do sprzątnięcia pokoju udostępnia personel.

2. Trzymanie zwierząt domowych w pokojach bez uzgodnienia z personelem jest zabronione.

§ 5

1. Personel odpowiada za rzeczy wniesione do pokoju, lub pozostawione w innym,

przeznaczonym do tego miejscu, jeżeli szkoda w tych rzeczach nastąpiła z jego winy.

2. Personel wyznacza miejsce postoju środka transportu Gościa, lecz nie odpowiada za szkody

wyrządzone przez osoby trzecie.

3. Gość powinien powiadomić personel o wystąpieniu szkody w pokoju (posesji)lub o jej

stwierdzeniu.

4. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia i zniszczenia

pokoju i jego wyposażenia, spowodowane jego działaniem lub działaniem osób, za które

odpowiada(np. dzieci)

§ 6

1. Ze względu na możliwość uszkodzenia instalacji, i związane z tym bezpieczeństwo

pożarowe, bez uzgodnienia z personelem można używać jedynie tych odbiorników prądu,

które znajdują się na wyposażeniu pokoju.

2. Gość otrzymuje do swej dyspozycji klucz do pokoju, który powinien zwrócić w chwili

zakończenia pobytu. Zgubienie klucza powoduje obowiązek zapłaty za wymianę zamka.

3. Opłata za zamówiony ,lecz nie wykorzystany posiłek nie jest zwracana.

4. Osoby odwiedzające Gości zobowiązane są opuścić posesję do godziny 22.00

5. Goście zobowiązani są do przestrzegania zakazu picia napojów alkoholowych w pokojach.

6. Goście zobowiązani są do przestrzegania zakazu palenia tytoniu w miejscach do tego

niewyznaczonych

7. Osobom pod wpływem alkoholu lub środków odurzających,zachowujących się agresywnie

personel ma prawo wymówić pokój w trybie natychmiastowym bez zwrotu dokonanych

wcześniej opłat.

8. Gospodarze służą wyjaśnieniami oraz radą we wszystkich spornych kwestiach dotyczących

regulaminu,prosząc szanownych Gości o jego przestrzeganie.

REGULAMIN REZERWACJI POKOI W OŚRODKU "FOLWARK NA PÓŁYWSPIE"

Rezerwacji pokoi w dokonujemy telefonicznie lub e-mailowo pod nr. tel 609-693-673 lub 601-35-00-20 lub drogą mailową na adres: kontakt@folwarknapolwyspie.pl

W celu rezerwacji wymagana jest wpłata zadatku w wysokości 30% lub 50% w zależności od oferty, w terminie do 3 dni, od dnia przyjęcia wstępnej rezerwacji na konto:

Folwark Na Półwyspie Karol Skrocki

28 1140 2004 0000 3902 6781 8164

IBAN PL28 1140 2004 0000 3902 6781 8164

BIC BREXPLPWMBK

Pozostałą część należności za pobyt należy uregulować po przyjeździe dokonując zameldowania.

 

Życzymy przyjemnego pobytu.

 

Administratorem danych osobowych jest Karol Sorocki, adres: Uraz 4, 78-523 Nowe Worowo. Kontakt możliwy jest za pośrednictwem adresu e-mail kontakt@folwarknapolwyspie. Przetwarzanie danych osobowych będzie się odbywać w celu realizacji zamówienia, na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (dalej RODO), a także po wyrażeniu uprzedniej zgody - w celach marketingowych Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1. lit. a RODO. Dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na podstawie ruchu na stronie, a konsekwencją takiego przetwarzania będzie dopasowania treści komunikacji marketingowej albo przygotowanie oferty handlowej. Dane osobowe nie będą udostępnianie na rzecz innych podmiotów bez uprzedniej zgody wyrażonej przez Ciebie. Dane osobowe mogą być udostępnianie podmiotom do tego upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla świadczenia usługi. Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. Wyrażona zgoda może zostać wycofana w każdej chwili. Wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej wycofaniem. Oświadczenie o wycofaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych należy kierować na adres mailowy kontakt@folwarknapolwyspie.pl. Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub do innego organu nadzorczego właściwego na podstawie przepisów RODO, gdy uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Ciebie narusza przepisy RODO. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji wskazanych celów.
© Folwark na Półwyspie